Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Dostavljanje podnesaka i pismena Općinskom sudu u Sanskom Mostu

11.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HRECEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD SANSKI MOST
Broj: 022-0-Su-20-000 227
Dana: 11.05.2020. godine


Na osnovu odredbe čl. 7. a u vezi sa čl. 2. stav 3. i čl. 3. stav 3. Zakona o rokovima i postupanjima u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ( Sl. Novine FBIH broj 28/20 ) predsjednik Općinskog suda u Sanskom Mostu donosi sljedeću

 

Odluku

 

Dostavljanje podnesaka i pismena Općinskom sudu u Sanskom Mostu vrši se isključivo putem pošte osim u hitnim postupcima.

Hitnim postupcima smatraju se:

• postupci iz porodično – pravnih odnosa roditelja i djece, vršenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno oduzimanja roditeljskog staranja i obaveza izdržavanja,

• postupci za zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja i nasilja na radu,

• postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi,

• postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera obezbjeđenja,

• postupci izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodično – pravnim odnosima,

• postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvršenika kod banke,

• postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

• postupci koji se vode za krivična dijela iz čl. 222., 225., 226. i 240. Krivičnog zakona FBIH

• postupci koji se vodi za krivična dijela učinjena za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće,

• postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti i krivičnog gonjenja,

• postupci pokrenuti za prekršaje koji se izvrše za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće, kao i postupci gdje je neophodno primjeniti odredbu čl. 17. Zakona o prekršajima.     

 

Ova odluka ostaje na snazi a trajaće do kada je stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Predsjednik suda
Enes SelmanVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh