• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sanskom Mostu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  POČETAK RADA ODJELJENJA U KLJUČU

  28.10.2014.

  S obzirom da su okončani radovi na rekonstrukciji zgrade suda u Ključu i stvorene sve pretpostavke, Odjeljenje Općinskog suda u Sanskom Mostu izvan sjedišta suda u Ključu, koje je ustanovljeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u F BiH („Sl.novine F BiH“ broj:7/13) počinje sa radom 27.10.2014.godine.

  U novoosnovanom odjeljenju se obavljaju poslovi suđenja, kao i dio poslova Odsjeka sudske pisarnice i Odjeljenja za zemljišno knjižne poslove u odgovarajućem obimu, dok će se organizacija rada odjeljenja  urediti u skladu sa odlukom predsjednika suda broj:022-0-SU-14-000 667 od 23.10.2014.godine.

  490 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Odluka odjeljenje Kljuc
 • Sudska odjeljenja

  28.08.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  - puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem
    poslova,
  - lična odgovornost za obavljenje poslova,
  - praćanje i proučavanje sudske prakse,
  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na
    brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  2. Odjeljenje sudske uprave
  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove
  4. Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) krivično odjeljenje
  b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
  c) prekršajno odjeljenje

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom  sudu u Sanskom Mostu a koji se nalazi u "Akti suda"

  405 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1