• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sanskom Mostu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopćenje za javnost: Sedmica sudske nagodbe

  15.05.2023.

  Saopćenje za javnost

  Sedmica sudske nagodbe od 15. do 26. maja 2023. godine u sudovima BiH - riješite spor brže i jeftinije!

  U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 15. do 26. maja 2023. godine, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održat će se „Sedmica sudske nagodbe“ tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

  Riječ je o mogućnosti da se sudski spor riješi na brži način, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, diobu nekretnina, uređenje međa, materijalnih davanja, porodične sporove i drugo.

  Zaključenjem sudske nagodbe, koja ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, i stranke i sud su pošteđene dugog vođenja sudskog postupka, nepotrebno pribavljanje i izvođenje dokaza, odlaganja ročišta, dugotrajnog postupka izvršenja, eventualno drugostepenog postupka po žalbi kao i izbjegavanja brojnih dodatnih troškova sudskog postupka.

  Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog pravnog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu te pisanim prijedlogom predložiti zaključenje sudske nagodbe. Naglašavamo da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i van perioda održavanja sedmice sudske nagodbe.

  Intenzivnija primjena instituta sudske nagodbe značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, što znači manje troškove za stranke u sudskom postupku, ali i brži pristup građana pravdi.

  Sedmica sudske nagodbe se realizuje u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH sa ciljem promovisanja sudske nagodbe kao mirnog, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova.

  S poštovanjem.

  Predsjednik suda
  Enes Selman

  Prikazana vijest je na:
  12 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Saopćenje za javnost: Sedmica sudske nagodbe

  15.05.2023.

  Saopćenje za javnost

  Sedmica sudske nagodbe od 15. do 26. maja 2023. godine u sudovima BiH - riješite spor brže i jeftinije!

  U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 15. do 26. maja 2023. godine, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održat će se „Sedmica sudske nagodbe“ tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

  Riječ je o mogućnosti da se sudski spor riješi na brži način, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, diobu nekretnina, uređenje međa, materijalnih davanja, porodične sporove i drugo.

  Zaključenjem sudske nagodbe, koja ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, i stranke i sud su pošteđene dugog vođenja sudskog postupka, nepotrebno pribavljanje i izvođenje dokaza, odlaganja ročišta, dugotrajnog postupka izvršenja, eventualno drugostepenog postupka po žalbi kao i izbjegavanja brojnih dodatnih troškova sudskog postupka.

  Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog pravnog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu te pisanim prijedlogom predložiti zaključenje sudske nagodbe. Naglašavamo da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i van perioda održavanja sedmice sudske nagodbe.

  Intenzivnija primjena instituta sudske nagodbe značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, što znači manje troškove za stranke u sudskom postupku, ali i brži pristup građana pravdi.

  Sedmica sudske nagodbe se realizuje u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH sa ciljem promovisanja sudske nagodbe kao mirnog, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova.

  S poštovanjem.

  Predsjednik suda
  Enes Selman