Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Primjenom novih metodologija do kvalitetnijeg rada sudova u BiH

Bosna i Hercegovina je u procesu reforme pravosuđa koja vodi izgradnji vladavine prava i osigurava ostvarivanje zagarantovanih ljudskih prava i osnovnih sloboda njenih građana i građanki, kroz efikasniji i kvalitetniji rad pravosudnih institucija.

22.09.2020.

Sedmice sudske nagodbe od 21. septembra do 02. oktobra u sudovima u BiH

Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, u periodu od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine, u okviru Sedmice sudske nagodbe.

21.09.2020.

Cisco WebEx konferencijski sistem za profesionalnu pravosudnu zajednicu 21.09.2020.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 16.09.2020.

Informatizacija pravosudnih institucija u BiH 11.09.2020.

VSTV BiH otpočinje sa aktivnostima na unapređenju kvalitete pravosuđa u Širokom Brijegu i Trebinju 11.09.2020.

Do efikasnijeg rada sudova u Mostaru kroz podršku VSTV-a BiH 09.09.2020.

više

Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu