Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava od 15. i 17. septembra 2020. godine

Informacijom su između ostalih obuhvaćeni sljedeći predmeti: Aggerholm v. Denmark, Kotilainen i drugi protiv Finske i Grubnyk v. Ukraine.

17.09.2020.

Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava od 3., 8. i 10. septembra 2020. godine

Informacijom su, između ostalih, obuhvaćeni sljedeći predmeti: Jakšić protiv Hrvatske, OOO Regnum protiv Rusije, N.Š. protiv Hrvatske i G.L. protiv Italije.

11.09.2020.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 3. septembra 2020. godine 07.09.2020.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

30.03.2020.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

više

RSS feed
Zakoni
Adresar pravosuđa
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Dvanaest godina Centra za sudsku dokumentaciju Sekretarijata VSTV-a

(Sarajevo, 28. maj 2020. godine) – Centar za sudsku dokumentaciju Sekretarijata (CSD) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) danas obilježava dvanaest godina svoga rada.

28.05.2020.

Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

Obuka je organizovana uz podršku Vijeća Evrope, u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

10.04.2020.

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

Predstavnici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine su u utorak, 2. aprila 2019. godine, održali prezentaciju baze sudskih odluka za novoimenovane sudije i javne tužioce u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj.

02.04.2019.

Ostale aktuelnosti