Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Kazneno-popravnom zavodu Busovača uručena zahvalnica Sudske policije Federacije BiH

U povodu 10. Oktobra - Dana Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, dana 16.10.2020. godine u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda Busovača upriličen je sastanak i uručenje zahvalnice Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine Kazneno-popravnom zavodu Busovača, sa kojim je Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu ostvarila uspješnu saradnju.

19.10.2020.

Uručene nagrade službenicima Odjeljenja sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu u povodu Dana Sudske policije Federacije BiH

U povodu 10. Oktobra - Dana Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, dana 16.10.2020. godine u prostorijama Kantonalnog suda u Zenici upriličeno je uručenje nagrada službenicima Odjeljenja sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu i Odjeljenja sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu, koji su u proteklom periodu dali značajan doprinos u efikasnom izvršenju poslova i zadataka iz domena rada Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

19.10.2020.

Kazneno-popravnom zavodu Zenica uručena zahvalnica Sudske policije Federacije BiH 19.10.2020.

Uručene zahvalnice i nagrade institucijama i službenicima sudske policije u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu 16.10.2020.

Kazneno-popravnom zavodu Orašje uručena zahvalnica Sudske policije Federacije BiH 15.10.2020.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 12./13.10.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 12./13.10.2020. godine

13.10.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 11./12.10.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 11./12.10.2020. godine

12.10.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 10./11.10.2020. godine 11.10.2020.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ

Dobrodošli na internet stranicu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

20.03.2019.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

01.11.2018.

više