Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Općinski sud u Sanskom Mostu

Naziv suda : Općinski sud u Sanskom Mostu

Predsjednik suda : Enes Selman

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda : Matilda Šulentić - Kananović

Sekretar suda : Nead Sarajlić

Adresa : Muse Ćazima Ćatića 8, 79260 Sanski Most

Telefon : 037 686 027, 037 682 563, 037 686 260 - centrala

Telefon : 037 689 428 - zemljišno knjižni ured

Telefon : 037 661 136, 037 661 019 - Odjeljenje suda u Ključu

Telefaks : 037 686 025

Elektronska pošta : opsud-sanskimost@pravosudje.ba

Web stranica : https://opsud-sanskimost.pravosudje.ba

Radno vrijeme : ponedjeljak-četvrtak 07:30-16:00; petak 07:30-15:30; pauza od 10:00 do 10:30 sati

Primanje stranaka : Rad sa strankama se obavlja u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno podacima iz službene evidencije i to: uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak; ZK - izvadci; Apostille ovjera dokumenata

Osoba za odnose s javnošću : Nead Sarajlić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 037 / 686 027

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : opsud-sanskimost@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Nead Sarajlić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 037 / 686 027

Kontakt e-mail službenika za informisanje : opsud-sanskimost@pravosudje.ba