Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

28.08.2009.

Prijem žalbi na odluke Općinskog suda u Sanskom Mostu vrši se svakim radnim danom u toku radnog vremena u Prijemnoj kancelariji suda, soba br.15.na I spratu.
Stranka nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena odluka dostavljena, u roku određenom u pouci o pravnom lijeku koja je sastavni dio sudske odluke. Sud je dužan jedan primjerak žalbe dostaviti protivnoj strani na odgovor u zakonski određenom roku.

Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom sudu u Bihaću koji je od tog trenutka nadležan za taj predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh