Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

18.11.2019.

Sekretar suda Sarajlić Nead
Šef pisarnice Kekić Senija
Viši referent - Likvidator Beširević Ramiza
Viši referent - Blagajnik Cerić Zerka
Tehnički sekretar Kalaković Anesa
Viši referent za upravljanje predmetima i otpremu pošte Šarčević Sajma
Viši referent za unos dokumenata u prekršajnom odjeljenju Jusić Halime
Viši referent za unos dokumenata Kulenović Jasmina
Omanović Merima
Kararić Sajma
Viši referent za upravljanje predmetima Grozdanić Emsuda
Viši referent - sudski izvršitelj Hotlovac Ernad
Štrkonjić Almir
Krpo Mugdim
Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija Drobić Suada
Viši referent - daktilograf Muhić Mine
Halilović Sanja
Krupić Azira
Crnkić Sabina
Ćosić Aida
Musić Asmina
Kestić Samira
Suljanović Ajla
Vozač Karabeg Mirsad
Domar - ložač Jakupović Velid
Dostavljač - kurir Delić Bekir
Noćni čuvar Okčić Samed
Zulić Ferid
Spremačica Zukić Aida
Jelečević Šefika
Iseni Mirsada
Viši referent - Tehničar za IKT Duratović Ajlen
Šef zemljišnoknjižnog ureda Eminović Nesiha
ZK referenti Pezerović Mustafa
Dučanović Edina
Draganović Nihada


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh