Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Protok predmeta u periodu - grupa III

Ova grupa izvještaja omogućava uvid u protok predmeta u zadanom periodu, prema referatu, vrsti predmeta i godini iniciranja.

Institucija :
Referat :
Početak izvještajnog perioda :
Kraj izvještajnog perioda :
Tabelarni prikaz broja primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u zadatom periodu prema referatu, vrsti, fazi i godini iniciranja predmeta Tabelarni prikaz broja primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u zadatom periodu prema referatu, vrsti, fazi i godini iniciranja predmeta