Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Poziv za izražavanje interesa za odabir novih privremenih asistenata

20.02.2020.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto: 

    • Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

    • U Općinskom sudu u Jajcu – 3 (tri) izvršioca,
    • U Općinskom sudu u Sanskom Mostu –  2 (dva) izvršioca,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:
Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
  • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Večernji list), na sljedeće adrese:

  • Za Općinski sud u Jajcu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U JAJCU, NIKOLE ŠOPA 8, 70 101 JAJCE;
  • Za Općinski sud u Sanskom Mostu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU, MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 8, 79 260  SANSKI MOST

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

U prilogu (sa desne strane) možete preuzeti čitav tekst poziva u PDF formatu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh