Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu

26.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HRECEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD SANSKI MOST
Broj: 022-0-Su-20-000 173                      
Sanski Most, 23.03.2020. godine


Na osnovu odredbe čl. 20. st. 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sanskom Mostu i Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine, predsjednik Općinskog suda u Sanskom Mostu, donosi 23.03.2020. godine sljedeću

Odluku
o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanje pojave širenja COVID-19 (Korona virusa) u Sudu određuju se sljedeće mjere:

I

Općinski sud u sanskom Mostu obustavlja svaki neposredan rad s strankama, tako da će se sva buduća komunikacija sa strankama obavljati putem telefona ili e maila. Ulazak u sud odnosno u prijemnu kancelariju i ZK ured nije dozvoljen, a stranke će kontakt s pisarnicom i ZK uredom ostvariti putem radnika suda koji će njihov zahtjev primiti na ulazu u sud.

II

Radno vrijeme Općinskog suda u Sanskom Mostu u naredno vrijeme je od 08:00 – 13:00 sati u kom periodu će se obavljati najosnovnije funkcije u sudu a vršit će ih jedan sudija uz podršku ostalog osoblja.

III

Odlažu se glavni pretresi i sva druga ročišta u krivičnim predmetima, osim u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, odnosno predmetima u kojima je zakonom propisano hitno postupanje.

IV

Odlažu se sva ročišta u prekršajnim predmetima, osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležbnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom Korona virusa.

V

Odlažu se sva ročišta u građanskim predmetima, osim predmeta u kojima se treba odlučiti o mjeri osiguranja.

VI

Za postupanje po predmetima iz tačke 3.,4.,5. ove odluke organizuje se dežurstvo sudija na sljedeći način:

a) dana 23.03.2020. godine dežurat će predsjednik suda Enes Selman, zapisničar Anesa Kalaković, upisničar Sajma Šarčević,  sudski izvršitelj Mugdim Krpo koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu i kurir Delić Bekir. U odjeljenja suda u Ključu dežurat će sudija Matilda Šulentić-Kananović i zapisničar Samira Kestić,

b) dana 24.03.2020. godine dežurat će sudija Prole Saša, zapisničar Krupić Azira, upisničar Sajma Kararić, sudski izvršeitelj Ernad Hotlovac koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će zapisničar Muhić Mine, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Jasna Kulenoviić,

c) dana 25.03.2020. godine dežurat će sudija Šefika Trnjanin, zapisničar Ajla Suljanović, upisničar Jusić Halima, vozač Karabeg Mirsad koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Cerić Zerka, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat sudski izvršitelj Almir Štrkonjić,

d) dana 26.03.2020. godine dežurat će sudija Alis Talić, zapisničar Sabina Crnkić, upisničar Kekić Senija, sudski izvršitelj Mugdim Krpo koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Beširević Ramiza, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Merima Omanović,

e) dana 27.03.2020. godine dežurat će sudija Ivana kalinić Ilinčić, zapisničar Asmina Musić, upisničar Emsuda Grozdanić, kurir Delić Bekir koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Kalaković Anesa, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat Sanja Halilović,

f) dana 30.03.2020. godine dežurat će sudija Kurbegović Nedim, zapisničar Aida Ćosić, upisničar Sajma Šarčević, sudski izvršeitelj Ernad Hotlovac koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelari za prijem telefonski
poziva radit će Cerić Zerka, dok će u Odjeljenja suda u Ključu dežurat će sudija Matilda Šulentić-Kananović i zapisničar Samira Kestić,

g) dana 31.03.2020. godine dežurat će sudija Snežana Bursać, zapisničar Mine Muhić, upisničar Sajma Kararić, vozač Mirsad Karabeg koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Beširević Ramiza,  dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Jasna Kulenović,

U ZK uredu svakog dana dežurat će ZK referent Pezerović Mustafa, dok će u Odjeljenju ZK ureda u Ključu svakog drugog dana dežurati ZK referent Edina Dučanović.

Predsjednik suda će pored dežurstva barem svaki drugi dan obilaziti sud i provjeravati provođenje odluke.

Sekretar suda je obavezan bar dva puta sedmično javiti se u sud i obaviti poslove koji su neodložni.

Osim dežurstva na prijemu telefonskih poziva Beširević Ramiza i Cerić Zerka će obavljati i redovne poslove u računovodstvu u vrijeme dežurstva.

IKT službenik Duratović Ajlen će dežurati dana 23.03.2020. godine a potom svaki drugi dan.

Sve sudija su dužne koliko je to moguće da poslove obavljaju od kuće

Svi zaposlenici Općinskog suda u Sanskom Mostu u svakom momentu moraju biti dostupni na svoje brojeve telefona.

Nepoštivanje ove odluke povlači odgovornost.

Ova odluka ostaje na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane Korona virusom u Bosni i Hercegovini.

 

Predsjednik suda

Enes Selman


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh