Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 01.04. - 10.04. 2020. godine

01.04.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HRECEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD SANSKI MOST
Broj: 022-0-Su-20-000 173
Dana: 31.03.2020. godine


Na osnovu odredbe čl. 20. st. 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sanskom Mostu i Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine, predsjednik Općinskog suda u Sanskom Mostu, dana 01.04.2020. godine, donsi sljedeću


Odluku
o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu


U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanje pojave širenja COVID-19 (Korona) virusa određuju se sljedeće mjere:

I

Općinski sud u Sanskom Mostu obustavlja svaki neposredan rad s strankama, tako da će se sva buduća komunikacija sa strankama obavljati putem telefona ili e maila.
Ulazak u sud, odnosno u prijemnu kancelariju i ZK ured strankama nije dozvoljen, a stranke će kontakt s pisarnicom i ZK uredom ostvariti telefonom, e mailom ili eventalno putem radnika suda, koji će njihov zahtjev primiti na ulazu u sud i proslijediti ga u pisarnicu ili ZK ured.

II

Radno vrijeme Općinskog suda u Sanskom Mostu u narednom periodu je od 08:00 do13:00 sati u kom periodu će se obavljati najosnovnije funkcije u sudu a vršit će ih jedan sudija, uz podršku određenog broja uposlenika.

III

Odlažu se glavni pretresi i sva druga ročišta u krivičnim predmetima, osim u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, odnosno predmetima u kojima je zakonom propisano hitno postupanje.

IV

Odlažu se sva ročišta u prekršajnim predmetima, osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležbnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

V

Odlažu se sva ročišta u građanskim predmetima, osim predmeta u kojima se treba odlučiti o mjeri osiguranja.

VI

Odlažu se sva ročišta u izvršnim predmetima kao i u vanparničnim predmetima, osim u predmetima u kojima se odlučuje o prisilnom smještaju osoba sa duševnim smetnjama.

VII

Za postupanje po predmetima iz tačke 3. 4. 5. i 6. ove odluke organizuje se dežurstvo sudija na sljedeći način:

a) Dana 01.04.2020. godine dežurat će predsjednik suda Enes Selman, upisničar Jusić Halime, sudski izvršeitelj Mugdim Krpo koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu. U kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Kalaković Anesa, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat sudski izvršitelj Almir Štrkonjić,

b) Dana 02.04.2020. godine dežurat će sudija Prole Saša, zapisničar Krupić Azira, upisničar Senija Kekić, kurir Delić Bekir koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu. U kancelariji za prijem telefonski poziva radit će blagajnik Cerić Zerka, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Merima Omanović,

c) Dana 03.04..2020. godine dežurat će sudija Šefika Trnjanin, zapisničar Ajla Suljanović, upisničar Grozdanić Emesuda, izvršitelj Ernad Hotlovac koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu. U kancelariji za prijem telefonski poziva radit će likvidator Beširević Ramiza, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat zapisničar Halilović Sanja

d) Dana 06.04.2020. godine dežurat će sudija sudija Alis Talić, zapisničar Sabina Crnkić, upisničar Šarčević Sajma, vozač Mirsad Karabeg koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu. U kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Kalaković Anesa, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat sudija Matilda Šulentić-Kananović i zapisničar Samira Kestić,

e) Dana 07.04.2020. godine dežurat će sudija Ivana Kalinić Ilinčić, zapisničar Asmina Musić, upisničar Kakarić Sajma, sudski izvršitelj Mugdim Krpo, koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu. U kancelariji za prijem telefonski poziva radit će blagajnik Cerić Zerka, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Jasna Kulenović,

f) Dana 08.04.2020. godine dežurat će sudija Kurbegović Nedim, zapisničar Aida Ćosić, upisničar Jusić Halima, kurir Delić Bekir koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu. U kancelari za prijem telefonski poziva radit će likvidator Beširević Ramiza, dok će u Odjeljenja suda u Ključu dežurat će sudski izvršitelj Almir Štrkonjić,

g) Dana 09.04.2020. godine dežurat će sudija  Snežana Bursać, zapisničar Mine Muhić,, upisničar Kekić Senija, sudski izvršitelj Hotlovac Ernad koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će Kalaković Anesa, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Omanović Merima,

h) Dana 10.04.2020. godine dežurat će predsjednik suda Enes Selman, upisničar Grozdanić Emsuda, vozač Mirsad Karabeg koji je zadužen za kontakt s strankama na ulazu, u kancelariji za prijem telefonski poziva radit će likvidator Cerić Zerka, dok će u odjeljenja suda u Ključu dežurat upisničar Halilović Sanja.

U ZK uredu svakog dana dežurat će ZK referent Pezerović Mustafa, dok će u Odjeljenju ZK ureda u Ključu svakog drugog dana, počev od 23.03.2020. godine dežurati ZK referent Edina Dučanović.

Predsjednik suda će, pored dežurstva, barem svaki drugi dan obilaziti sud i provjeravati provođenje ove odluke.

Sekretar suda je obavezan bar dva puta sedmično javiti se u sud i obaviti poslove iz svoje nadležnosti a koji su neodložni.

Osim dežurstva na prijemu telefonskih poziva Beširević Ramiza i Cerić Zerka će obavljati i redovne poslove u računovodstvu u vrijeme dežurstva.

IKT službenik Duratović Ajlen će dežutari svakog drugog dana, počevši od 23.03.2020. godine, te će isti izvršiti provjeru opreme i instalacija u svim kancelarijama suda.

Sve sudija su dužne, koliko je to moguće, da poslove obavljaju od kuće

Svi zaposlenici Općinskog suda u Sanskom Mostu u svakom momentu moraju biti dostupni na svoje brojeve telefona.

Nepoštivanje ove odluke povlači odgovornost.

Ova odluka ostaje na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane Korona virusom u Bosni i Hercegovini.


Predsjednik suda
Enes Selman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh