Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 11.05.2020. godine

08.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HRECEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD SANSKI MOST
Broj: 022-0-Su-20-000 215
Dana: 05.05.2020. godine


Na osnovu odredbe čl. 20. st. 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sanskom Mostu i Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, predsjednik Općinskog suda u Sanskom Mostu, dana 05.05.2020. godine, donosi sljedeću


Odluku
o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu


U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanje pojave širenja COVID-19 (Korona) virusa određuju se sljedeće mjere:

I

Rad Općinskog suda u Sanskom Mostu u periodu krize izazvane pandemiom korona virusa redovno će se usklađivati s odlukama kriznih štabova Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona i Općine Sanski Most.

II

Općinski sud u Sanskom Mostu će od ponedjeljka, 11.05.2020. godine, raditi u redovnom radnom vremenu, odnosno od 07,30 do 16,00 sati, a petkom od 07,30 do 15,30 sati a u Sudu će raditi sve sudije i svi uposlenici suda.

Ulazak u sud, odnosno u prijemnu kancelariju i ZK ured, strankama je dozvoljen pod uslovom da su zaštićeni propisanom zaštitnom opremom, da im nije izrečena mjera samoizolacije ili karantena, da na ulazu potpišu izjavu da u prethodne tri sedmice nisu putovale u inostranstvo niti imale kontakt sa osobama koje su zaražene korona virusom. Stranke u zgradu ulaze pojedinačno uz poštivanje uputa zaposlenika suda i sudske policije, kao i propisane distance.

III

Od 26.05.2020. godine u Općinskom sudu u Sanskom Mostu će se održavati pripremna ročišta i glavne rasprave na parničnom referatu u predmetima u kojima učestvuju samo dvije stranke (punomoćnika).

IV

Na krivičnom referatu će se održavati ročišta za saslušanje optuženih (kazneni nalozi), ročišta za izjašnjenje o krivnji, ročišta za razmatranje izjave o priznanju krivnje, ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i glavni pretresi u kojima se izvode samo materijalni dokazi, a sve u predmetima u kojima je optuženo jedno lice.

V

Na prekršajnom referatu će se održavati usmeni pretresi u predmetima sa jednim okrivljenim.

VI

Ročišta u izvršnim predmetima kao i u vanparničnim predmetima, održavaće se pod istim uslovima kao i na parničnom referatu.

VII

Ukoliko je na raspravama, ročištima ili glavnim pretresima potrebno saslušati svjedoke i vještake, isti se trebaju u sud pozivati u različito vrijeme, vodeći računa o vremenu potrebnom za njihovo saslušanje, kako se više svjedoka ili vještaka ne bi našlo u sudu u isto vrijeme. Stranke, punomoćnike i ostale učesnike u postupku u pozivu upozoriti na obavezu nošenja propisane zaštitne opreme, jer im se u protivnom neće dozvoliti ulazak u sud. Ako iz ovih razloga ročište mora biti odgođeno, posljedice odgode će snositi onaj ko je odgodu prouzrokovao.

VIII

Sva ročišta, odnosno rasprave, imaju se održavati isključivo u sudnicama, s tim što će predsjednik suda ročišta održavati u svojoj kancelariji, sudija Bursać Snežana u svojoj, sudija Nedim Kurbegović u svojoj, dok će sudija Šulentić-Kananović Matilda ročišta održavati u Odjeljenju suda u Ključu. Ostale sudije su obavezne poštivati raniji raspored održavananja ročišta u Odjeljenju suda u Ključu, čime se stvara prostor za održavanje više ročišta u Sanskom Mostu.

IX


Nepoštivanje ove odluke povlači odgovornost.

X

Ova odluka ostaje na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane Korona virusom u Bosni i Hercegovini.


Predsjednik suda
Enes Selman


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh